Keratin ve Saç-Tırnak Sağlığı

Keratin, saç, cilt ve tırnakları oluşturan hücrelere güç ve dayanıklık sağlamaktadır. Bu proteinler, hücrelerin, sürtünme veya kaşıma gibi küçük travmalar sonucu oluşacak hasara dayanmasını sağlamaktadır.(1)

Style Enhance ürünümüzde kullanılan Cynatine HNS® keratin markası ile yapılan klinik bir çalışmada, 500 mg Cynatine HNS® saç uzaması, kaybı, artışı ve parlaklığı ve tırnak gücü ve görünümü açısından değerlendirilmiştir.

Sonuçlar, 90 gün ya da daha kısa sürede, plaseboya oranla, saç ve tırnak kalitesinde anlamlı düzelme gösteren etkili bir takviye edici gıda olduğunu göstermiştir.(2)

  1. https://nlm.nih.gov/primer/genefamily/keratins.
  2. Beer C et al. A Clinical Trial to Investigate the Effect of Cynatine HNS on Hair and Nail Parameters. TheScientificWorldJournal. 2014;2014:641723. doi:10.1155/2014/641723.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *